Hans Bosman richt op 1 juni 2013 STOER Bedrijfsadvies op, om zijn eigen visie op IT Regie binnen bedrijven vorm te kunnen geven.

Daarbij wordt hij gedreven door het  aangaan van tijdelijke werkverbanden die hem en de bedrijven waar hij opdrachten vervult, verder doen ontwikkelen. Hans ziet het werken in netwerken als ultieme organisatie vorm. Telkens wordt op basis van kennis, ervaring en vaardigheden een tijdelijke samenwerking aangegaan die past bij een opdracht. Het is dat inzicht dat hem geleid heeft tot het starten van STOER Bedrijfsadvies.

Zijn visie op IT Regie kenmerkt zich door de balans die hij zoekt tussen management control en regelruimte voor de medewerker. Veel grote bedrijven in Nederland (+100 medewerkers) slaan bij de organisatie van IT door in management controls waardoor slagkracht en reactievermogen van deze bedrijven vermindert. Natuurlijk zijn processen, structuren  en routines nodig om bedrijven doelgericht en doelmatig te laten zijn maar tegelijkertijd is eigen regelruimte nodig voor medewerkers om onverwachte of onbekende situaties het hoofd te kunnen bieden. Als medewerkers en managers  in IT change management elkaar te veel  inklemmen in vaste processen, protocollen en structuren dan worden deze een doel op zichzelf en zien medewerkers het nut ervan niet meer in. Dit leidt tot gedragspatronen die creativiteit en innovatievermogen van bedrijven vermindert. De bedrijven gaan dan leiden aan organisatieverkalking.

STOER Bedrijfsadvies ontdekt de verkalking en herstelt de balans in IT Regie.

Meer weten? Neem contact met ons op.

© 2016 Stoer Bedrijfsadvies. All rights reserved.